Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Spółdzielcza w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zmiana ogłoszenia

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

 

1.      Termin składania ofert upływa dnia 19-02-2018 r. o godz. 1200.

2.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3.      Otwarcie ofert nastąpi 19-02-2018 r. o godz.1215 siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie treści projektu umowy. Nowy projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Spółdzielcza w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 15-02-2018 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 15-02-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 31.01.2018 (13:46)Data aktualizacji: 08.03.2018 (10:02)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 4744

Przejdź do góry strony