Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów - żeliwo

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów - żeliwo”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 15-07-2022 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15-07-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Anna Sawa

tel. (59) 863 47 76,

       607 856 059,

 

email: anna.sawa@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

  Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 19.01.2022 (13:55)Data aktualizacji: 20.07.2022 (13:19)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 3216
20 lip 2022 (13:19)Marcin Jarczyński»Dostawa wyrobów - żeliwo
07 lip 2022 (14:36)Marcin Jarczyński»Dostawa wyrobów - żeliwo
19 sty 2022 (13:55)Marcin Jarczyński»2022

Przejdź do góry strony