Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 01-04-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 01-04-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Małgorzata Zdrojewska

tel. (59) 863 47 76, 607 856 059,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 17.03.2016 (13:19)Data aktualizacji: 11.04.2016 (09:08)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2982

Przejdź do góry strony