Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 23-06-2021 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

III. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 23-06-2021 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Adrian Filip tel. 600 913 882,
                                      email:adrian.filip@wodociagi.lebork.pl,
w sprawach proceduralnych: Adam Stenka tel. (59) 863 47 80,
                                    email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 11.06.2021 (12:59)Data aktualizacji: 08.07.2021 (09:07)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1433

Przejdź do góry strony