Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. M. BUCZKA W LĘBORKU.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. M. Buczka w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 12-10-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 12-10-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński    tel. (59) 863 47 79,

                                         Łukasz Iwosa           tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka                  tel. (59) 863 47 80.


 

 


Data publikacji: 25.09.2015 (14:46)Data aktualizacji: 14.10.2015 (12:12)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3482

Przejdź do góry strony