Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA POMPY Z OSPRZĘTEM DO GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MIESZADEŁ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa pompy z osprzętem do Głównej Przepompowni Ścieków i mieszadeł do Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 23-06-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 23-06-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Łukasz Łudziński      tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka             tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 10.06.2015 (09:57)Data aktualizacji: 25.06.2015 (07:14)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2407

Przejdź do góry strony