Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K sp. z o.o. w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K sp. z o.o. w Lęborku”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 03-12-2021 r. o godz. 1200.
  3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  4. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 03-12-2021 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Alicja Pakuła

tel. (59) 863 47 74

 

email: alicja.pakula@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 01.10.2021 (12:14)Data aktualizacji: 09.12.2021 (13:43)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 991

Przejdź do góry strony