Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

 


Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 03-08-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 102.
3. Otwarcie ofert nastąpi 03-08-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Alicja Pakuła    tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:   Łukasz Iwosa  tel. (59) 863 47 78.


Data publikacji: 27.07.2018 (19:40)Data aktualizacji: 05.09.2018 (11:43)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2829

Przejdź do góry strony