Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty Budowlane – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sudeckiej – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Roboty Budowlane – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sudeckiej – etap I”.
  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 09-12-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 09-12-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Zbigniew Wysokiński            tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych:                         Łukasz Iwosa           tel. (59) 863 47 78.

 


Data publikacji: 30.11.2015 (14:57)Data aktualizacji: 15.12.2015 (09:22)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2746

Przejdź do góry strony