Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap II).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap II)”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 09-05-2019 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 09-05-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

Dariusz Drwięga

tel. (59) 863 47 78,

tel. (59) 863 47 71,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

Dokumenty do pobrania.


Przejdź do góry strony