Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap V.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap V”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 28-10-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 28-10-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:              Zbigniew Wysokiński           tel. (59) 863 47 79,

Łukasz Iwosa                        tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:              Adam Stenka                         tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 20.10.2015 (08:20)Data aktualizacji: 03.11.2015 (10:18)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2743

Przejdź do góry strony