Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 18-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 18-09-2015 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 15-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 15-09-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński     tel. (59) 863 47 79,
                                             Adrian Filip                   tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych:    Adam Stenka                tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 02.09.2015 (14:13)Data aktualizacji: 24.09.2015 (07:41)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3910
24 wrz 2015 (07:41)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
24 wrz 2015 (07:39)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
14 wrz 2015 (14:49)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:19)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:19)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:18)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:17)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:16)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:16)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:16)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
02 wrz 2015 (14:13)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).

Przejdź do góry strony