Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).2015-12-03
Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa).2015-12-03
Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.2015-12-01
Roboty Budowlane – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sudeckiej – etap I2015-11-30
Dostawa wyrobów (tworzywa VI).2015-12-01
Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku2015-10-27
Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap V.2015-10-20
OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. M. BUCZKA W LĘBORKU.2015-09-25
Robota geologiczna - likwidacja otworów studziennych nr 15, 15a, 16 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gimna Cewice, powiat lęborski, woj. pomorskie.2015-09-16
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU ZGARNIANIA OSADU W OSADNIKACH WTÓRNYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2015-09-04
OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – POŁUDNIOWO-ZACHODNI OBSZAR MIASTA LĘBORKA.2015-09-15
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.2015-09-04
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).2015-09-02
Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku2015-09-01
Dostawa samochodu specjalistycznego ssąco – płuczącego z pełnym recyklingiem wody na podwoziu 3 – osiowym.2015-06-29
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. LUBELSKIEJ W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-07-29
OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. WŁ. SYROKOMLI I UL. GDAŃSKIEJ W LĘBORKU.2015-07-24
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).2015-07-13
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA LOKALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU.2015-06-19
DOSTAWA POMPY Z OSPRZĘTEM DO GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MIESZADEŁ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2015-06-10
DOSTAWA POMP Z OSPRZĘTEM DO LOKALNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2015-06-10
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – UL. SUDECKA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-06-03
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).2015-05-21
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – UL. J. DŁUGOSZA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-05-21
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).2015-04-21
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).2015-05-04
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. A. ABRAHAMA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-04-23
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. POZNAŃSKIEJ W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-04-20
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: BUDOWA URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO – UL. DRĘTOWO W LĘBORKU I DO MIEJSCOWOŚCI RYBKI, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2015-04-21
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP IV.2015-04-01
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.2015-04-02
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).2015-04-03
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.2015-03-26
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I).2015-03-24
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP III2015-02-26
ROBOTA GEOLOGICZNA – WYKONANIE OTWORU EKSPLOATACYJNEGO NR 19 NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH W OKALICACH, GMINA CEWICE, POWIAT LĘBORSKI, WOJ. POMORSKIE.2015-02-20
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA).2015-02-17
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP III2015-02-11
DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH – ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH.2015-02-12
ROBOTA GEOLOGICZNA – WYKONANIE OTWORU EKSPLOATACYJNEGO NR 19 NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH W OKALICACH, GMINA CEWICE, POWIAT LĘBORSKI, WOJ. POMORSKIE.2015-02-03
DOSTAWA WYROBÓW (KAMIONKA).2015-02-05
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH (KRATA SCHODKOWA) WRAZ Z AUTOMATYKĄ – GŁÓWNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2015-02-05

Data publikacji: 19.02.2015 (13:12)Data aktualizacji: 24.02.2015 (13:42)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 4469
24 lut 2015 (13:42)Łukasz Iwosa»ZAKOŃCZONE
19 lut 2015 (13:15)Łukasz Iwosa»ZAKOŃCZONE
19 lut 2015 (13:12)Łukasz Iwosa»ZAKOŃCZONE

Przejdź do góry strony