Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa I)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 15-03-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 15-03-2018 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Zbigniew Wysokiński      tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka                  tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 02.03.2018 (08:41)Data aktualizacji: 06.04.2018 (08:40)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1954
06 kwi 2018 (08:40)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I).
02 mar 2018 (08:41)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I).

Przejdź do góry strony