Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO SSĄCO – PŁUCZĄCEGO Z PEŁNYM RECYKLINGIEM WODY NA PODWOZIU 3 – OSIOWYM.2014-09-24
DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO2014-10-06
DOSTAWA I MOTAŻ SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU ODWIROWANEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2014-10-21
DOSTAWA POLIMERU DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW M.P. W. I K. SP. Z O.O. W LĘBORKU.2014-09-12
ROBOTY BUDOWLANE – ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WŁ. SYROKOMLI W LĘBORKU.2014-08-29
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP II2014-08-11
DOSTAWA POMPY Z OSPRZĘTEM DO GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2014-09-02
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II)2014-08-28
DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO – DOSTAWCZEGO.2014-07-30
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP II2014-07-18
DOSTAWA PALIW OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY2014-06-23
INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM p.n.: SFINANSOWANIE POPRZEZ UMOWĘ LEASINGU OPERACYJNEGO DOSTAWY SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO SSĄCO – PŁUCZĄCEGO Z PEŁNYM RECYKLINGIEM WODY NA PODWOZIU 3 – OSIOWYM.2014-04-16
OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O2014-06-26
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I)2014-06-16
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA SZTUCZNE)2014-05-29
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO - KSZTAŁTKI NAPRAWCZE)2014-04-15
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO - KSZTAŁTKI I ARMATURA WODOCIĄGOWA)2014-04-15
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA OSIEDLU WSCHÓD W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2014-04-04
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.2014-04-01
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).2014-03-20
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO – KSZTAŁTKI I ARMATURA WODOCIĄGOWA).2014-03-24
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I BETONY)2014-03-12
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP I2014-03-05
DOSTAWA WYROBÓW (KAMIONKA)2014-03-03
DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO)2014-02-28
DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH – ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH2014-02-28
DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH I – ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH2014-06-17
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA OSIEDLU WSCHÓD W LĘBORKU.2014-05-05

Data publikacji: 21.03.2014 (12:12)Data aktualizacji: 21.03.2014 (12:13)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3600
21 mar 2014 (12:13)Ireneusz Baranowski»ZAKOŃCZONE
21 mar 2014 (12:12)Ireneusz Baranowski»ZAKOŃCZONE

Przejdź do góry strony