Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W REJONIE UL. SPÓŁDZIELCZEJ I UL. K. PUŁASKIEGO W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest „Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. K. Pułaskiego w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 11-07-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 11-07-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa           tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych: Joanna Fokczyńska  tel. (59) 863 47 78

 

 


Data publikacji: 04.07.2018 (14:56)Data aktualizacji: 18.07.2018 (11:02)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1922

Przejdź do góry strony