Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

          Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 18-12-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 18-12-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Zbigniew Wysokiński                       tel. (59) 863 47 79,

Adrian Filip                                         tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:           Łukasz Iwosa                                     tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 03.12.2015 (14:43)Data aktualizacji: 22.12.2015 (11:56)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2282
22 gru 2015 (11:56)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).
03 gru 2015 (14:43)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).

Przejdź do góry strony