Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WŁ. SYROKOMLI W LĘBORKU2013-12-23
MALOWANIE POMIESZCZEŃ I WYMIANA PODŁÓG W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM MPWiK SP. Z O.O. W LĘBORKU2013-12-20
DOSTAWA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SZT. 2 Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ W WERSJI 3 OSOBOWEJ.2013-11-22
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2013-10-25
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT CZĘŚCIOWY DACHU WIEŻY CIŚNIEŃ (PARK IM. B. CHROBREGO) W LĘBORKU.2013-09-20
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ZADASZENIA WEJŚCIA DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO PRZY UL. PIONIERÓW 2 W LĘBORKU.2013-09-20
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW SCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.2013-09-02
ROBOTY BUDOWLANE – REKONSTRUKCJA STAWU STABILIZACYJNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2013-07-26
DOSTAWA POMP – 3 KPL. I PRZEKAŹNIKÓW – 3 KPL.2013-07-15
DOSTAWA WODOMIERZY OBJĘTOŚCIOWYCH.2013-07-15
DOSTAWA GRODZIC - PROFILI ZAPOROWYCH Z PVC2013-05-23
DOSTAWA PALIW: OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY - BENZYNY UNIWERSALNEJ.2013-05-23
DOSTAWA ZESTAWU POMIAROWEGO DO DOBORU WODOMIERZY ORAZ REJESTRACJI CIŚNIENIA I PRZEPŁYWÓW WODY2013-05-23
DOSTAWA PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO INSPEKCJI TV RUR I KANAŁÓW2013-04-16
DOSTAWA ZADYMIARKI KANAŁOWEJ2013-04-03
Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.2013-03-27
DOSTAWA KOAGULANTA - SIARCZANU ŻELAZOWEGO DO STACJI DOZOWANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU - ZAKOŃCZONY2013-02-14
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO FUNKCJONOWANIA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE BAZY MPWIK - ZAPYTANIA WYKONAWCÓW2013-01-29
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO FUNKCJONOWANIA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE BAZY MPWIK2013-01-29

Przejdź do góry strony