Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – UL. J. DŁUGOSZA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych – ul. J. Długosza w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 01-06-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 01-06-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Łukasz Iwosa    tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka    tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 21.05.2015 (11:34)Data aktualizacji: 03.06.2015 (14:19)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2229

Przejdź do góry strony