Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty Budowlane – Budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągów technologicznych w Lęborku.

ZMIANA OGŁOSZENIA

O ZAMÓWIENIU 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-05-2024 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

3. Otwarcie ofert nastąpi 10-05-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

O ZAMÓWIENIU 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 07-05-2024 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

3. Otwarcie ofert nastąpi 07-05-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Roboty Budowlane – Budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągów technologicznych w Lęborku. ”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 25-04-2024 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 25-04-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa,

 tel. (59) 863 47 78,

 

email: lukasz.iwosa@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 16.04.2024 (13:38)Data aktualizacji: 23.05.2024 (13:05)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 215

Przejdź do góry strony