Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 02-03-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 02-03-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:       Anna Sawa                    tel. (59) 863 47 94,     601 653 639,
w sprawach proceduralnych:        Joanna Fokczyńska       tel. (59) 863 47 78.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 18.02.2020 (13:36)Data aktualizacji: 06.03.2020 (11:50)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2648

Przejdź do góry strony