Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Obsługa geodezyjna MPWiK sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej:
https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa geodezyjna MPWiK sp. z o.o.”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 28-02-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Michał Naczk

tel. (59) 863 47 78,

 

email: michal.naczk@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 20.02.2024 (13:17)Data aktualizacji: 08.03.2024 (13:19)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 264
08 mar 2024 (13:19)Marcin Jarczyński»Obsługa geodezyjna MPWiK sp. z o.o.
20 lut 2024 (13:17)Marcin Jarczyński»Obsługa geodezyjna MPWiK sp. z o.o.

Przejdź do góry strony