Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – remont zespołu poletek do osuszania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap II).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane – remont zespołu poletek do osuszania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap II)”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 24-03-2017 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 24-03-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

 

Alicja Pakuła

tel. (59) 863 47 74,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 08.03.2017 (09:58)Data aktualizacji: 29.03.2017 (12:59)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2503

Przejdź do góry strony