Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH II.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Dostawa wyrobów betonowych II”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 13-07-2018 r. o godz. 1200.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3. Otwarcie ofert nastąpi 13-07-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych:             Łukasz  Iwosa tel. (59) 863 47 78.

 


Data publikacji: 06.07.2018 (14:44)Data aktualizacji: 18.07.2018 (11:01)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2035
18 lip 2018 (11:01)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH II.
18 lip 2018 (11:00)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH II.
06 lip 2018 (14:44)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH II.

Przejdź do góry strony