Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 24-05-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 24-05-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Ryszard Pawłowski

tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 05.05.2016 (11:01)Data aktualizacji: 13.06.2016 (14:46)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3693

Przejdź do góry strony