Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku.

 1. Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
  dotyczącej przetargu na zadanie p.n: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o.
   w Lęborku”
  .

 

            Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie :

 • treści projektu umowy. Nowy projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
 •   § 1 , który otrzymuje brzmienie:

       „Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, z dnia 23.09.2016 r.”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku”.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
 1. Termin składania ofert upływa dnia 23-09-2016 r. o godz. 1200.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 23-09-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
  pok. 109.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Alicja Pakuła

tel. (59) 863 47 74,

w sprawach proceduralnych:

Magdalena Stankowska

tel. (59) 863 47 78.

 


Data publikacji: 12.08.2016 (13:46)Data aktualizacji: 30.09.2016 (11:15)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3038

Przejdź do góry strony