Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych – ul. Poznańskiej w Lęborku”

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych – ul. Poznańskiej w Lęborku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 18-02-2019 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 18-02-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 79,

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

Dokumenty do pobrania.


Przejdź do góry strony