Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej ok. 2,5 kWt dla pomieszczenia technicznego w budynku technicznym Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. ”

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej ok. 2,5 kWt dla pomieszczenia technicznego w budynku technicznym Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. ”

 

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 21-08-2023 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 21-08-2023 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Dariusz Drwięga

tel. (59) 863 47 71,

 

email: dariusz.drwiega@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 11.08.2023 (11:48)Data aktualizacji: 24.10.2023 (13:50)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 479

Przejdź do góry strony