Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 04-07-2017 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 04-07-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:    Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
                                                          Michał Naczk   tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:                 Adam Stenka   tel. (59) 863 47 78.

 

 


Data publikacji: 22.06.2017 (10:48)Data aktualizacji: 06.07.2017 (16:54)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2588
06 lip 2017 (16:54)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
22 cze 2017 (10:50)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
22 cze 2017 (10:50)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
22 cze 2017 (10:49)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
22 cze 2017 (10:48)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.

Przejdź do góry strony