Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-08-2022 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi 10-08-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 02-08-2022 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi 02-08-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy 0,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem,
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. ”

 

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 28-07-2022 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 28-07-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Dariusz Drwięga

tel. (59) 863 47 71,

 

email: dariusz.drwiega@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 Dokumenty do pobrania.


Przejdź do góry strony