Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa III)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 18-09-2019 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 18-09-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Łukasz  Iwosa       tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka         tel. (59) 863 47 80.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 04.09.2019 (11:06)Data aktualizacji: 15.11.2019 (12:04)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2299
15 lis 2019 (12:04)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
17 wrz 2019 (07:17)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
04 wrz 2019 (11:07)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
04 wrz 2019 (11:06)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).

Przejdź do góry strony