Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa II)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 16-07-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 16-07-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:              Łukasz Iwosa   tel. (59) 863 47 78.

 

 


Data publikacji: 09.07.2018 (10:08)Data aktualizacji: 20.07.2018 (08:06)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2110
20 lip 2018 (08:06)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).
20 lip 2018 (08:05)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).
09 lip 2018 (10:08)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).

Przejdź do góry strony