Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 16-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 16-09-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Małgorzata Zdrojewska  tel. (59) 86 34 776, 607 856 059,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka                    tel. (59) 863 47 80.


 


Data publikacji: 04.09.2015 (14:05)Data aktualizacji: 28.09.2015 (12:50)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2865

Przejdź do góry strony