Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2017 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Małgorzata Zdrojewska

tel. (59) 863 47 76, 607 856 059,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 21.02.2017 (12:10)Data aktualizacji: 20.03.2017 (12:12)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2578

Przejdź do góry strony