Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów betonowych I

Ogłoszenie o zamówieniu

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów betonowych I”


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 18-05-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 18-05-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych: Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.

 

 

 Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 08.05.2020 (15:03)Data aktualizacji: 09.06.2020 (09:34)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1886
09 cze 2020 (09:34)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów betonowych I
08 maj 2020 (15:04)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów betonowych I
08 maj 2020 (15:03)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów betonowych I

Przejdź do góry strony