Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

          Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 15-12-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 15-12-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Zbigniew Wysokiński                       tel. (59) 863 47 79,

                                                               Michał Naczk                                      tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:           Łukasz Iwosa                                     tel. (59) 863 47 78.

 


Data publikacji: 01.12.2015 (13:20)Data aktualizacji: 17.12.2015 (07:19)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2553
17 gru 2015 (07:19)Ireneusz Baranowski»Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.
01 gru 2015 (13:20)Ireneusz Baranowski»Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.
01 gru 2015 (13:20)Ireneusz Baranowski»Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.

Przejdź do góry strony