Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa III)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 03-06-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 03-06-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka                tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 21.05.2015 (12:29)Data aktualizacji: 10.06.2015 (07:12)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2510
10 cze 2015 (07:12)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
10 cze 2015 (07:11)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
21 maj 2015 (12:29)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).

Przejdź do góry strony