Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 23-01-2024 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

3. Otwarcie ofert nastąpi 23-01-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego
i benzyny.”

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 18-01-2024 r. o godz. 1200.
  3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  4. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 18-01-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.                   

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Stupnicki

tel. (59) 863 47 86,

 

 

email: krzysztof.stupnicki@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 10.01.2024 (09:23)Data aktualizacji: 24.01.2024 (14:38)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 155
24 sty 2024 (14:38)Marcin Jarczyński»Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.
16 sty 2024 (10:54)Marcin Jarczyński»Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.
10 sty 2024 (09:23)Marcin Jarczyński»Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.

Przejdź do góry strony