Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 09-11-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3. Otwarcie ofert nastąpi 09-11-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 06-11-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 06-11-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 04-11-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 04-11-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Alicja Pakuła      tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:   Łukasz Iwosa     tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 27.10.2015 (14:46)Data aktualizacji: 13.11.2015 (08:51)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3738

Przejdź do góry strony