Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. K. Pułaskiego w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest „Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. K. Pułaskiego w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 13-03-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 13-03-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:          Łukasz Iwosa         tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:           Adam Stenka          tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 28.02.2018 (07:40)Data aktualizacji: 20.03.2018 (13:49)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2630

Przejdź do góry strony