Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO W LĘBORKU, PRZY UL. PIONIERÓW 2 (ETAP I).

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap I) ”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 20-10-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 20-10-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych: Adam Stenka  tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 11.10.2016 (07:54)Data aktualizacji: 08.11.2016 (11:25)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3040

Przejdź do góry strony