Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. A. ABRAHAMA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych – ul. A. Abrahama w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 05-05-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 05-05-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Łukasz Łudziński   tel. (59) 863 47 86,
                                                      Łukasz Iwosa         tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka         tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 23.04.2015 (09:49)Data aktualizacji: 07.05.2015 (08:40)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2418

Przejdź do góry strony