Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – Budowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Weterynaryjnej oraz przebudowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Poznańskiej w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Roboty budowlane – Budowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Weterynaryjnej oraz przebudowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Poznańskiej w Lęborku”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 09-05-2018 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 09-05-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Zbigniew Wysokiński

tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 25.04.2018 (14:17)Data aktualizacji: 23.05.2018 (14:19)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 5068

Przejdź do góry strony