Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy sterującej częścią osadową oraz systemów pomocniczych - rozdzielnica sterownicza SS6 przy pompowni osadu - dla Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Lęborku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia.

Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy sterującej częścią osadową oraz systemów pomocniczych - rozdzielnica sterownicza SS6 przy pompowni osadu - dla Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 20-03-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Mateusz Labuda    tel. (59) 863 47 71,
w sprawach proceduralnych:       Adam Stenka     tel. (59) 863 47 80.


 

Dokumenty do pobrania.


Przejdź do góry strony