Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
DOSTAWA PALIW: OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY - BENZYNY UNIWERSALNEJ2018-11-07
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).2018-11-08
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).2018-11-08
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2018-10-26
Roboty budowlane – remont części ogrodzenia GPŚ w Lęborku.2018-10-01
Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Lęborku.2018-10-02
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø 200 MM W UL. STAROMIEJSKIEJ W LĘBORKU.2018-09-24
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT POWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE BAZY MPWIK I GPŚ ORAZ CZĘŚCI OGRODZENIA GPŚ W LĘBORKU.2018-09-12
Roboty budowlane - Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku2018-07-27
Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 20 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat Lęborski, woj. Pomorskie.2018-06-27
Robota Geologiczna – likwidacja otworów studziennych nr 14 i 17 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat Lęborski, woj. Pomorskie.2018-07-02
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.2018-07-04
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA II).2018-07-09
Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerzy w Lęborku.2018-06-27
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W REJONIE UL. SPÓŁDZIELCZEJ I UL. K. PUŁASKIEGO W LĘBORKU.2018-07-04
DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH II.2018-07-06
Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 20 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat Lęborski, woj. Pomorskie.2018-06-08
Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lęborku.2018-05-22
Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerzy w Lęborku.2018-05-10
Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)2018-05-03
Dostawa wyrobów – hydranty2018-05-03
Roboty budowlane – Budowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Weterynaryjnej oraz przebudowa Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Poznańskiej w Lęborku.2018-04-25
Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa).2018-04-13
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA I).2018-03-02
Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa).2018-03-09
Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe I).2018-03-07
Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. K. Pułaskiego w Lęborku.2018-02-27
Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. K. Pułaskiego w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2018-02-27
Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Spółdzielcza w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2018-01-31

Przejdź do góry strony