Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP VII.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap VII”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-11-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 10-11-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa     tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych: Adam Stenka      tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 28.10.2016 (23:38)Data aktualizacji: 17.11.2016 (10:33)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2644

Przejdź do góry strony