Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 16-11-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 16-11-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Zbigniew Wysokiński     tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka                 tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 08.11.2018 (11:15)Data aktualizacji: 27.11.2018 (11:05)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1913
27 lis 2018 (11:05)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
08 lis 2018 (11:15)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).

Przejdź do góry strony