Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – Przebudowa dachu budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Pionierów 2 w Lęborku

 

Zmiana Ogłoszenia

 o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

  1. Termin składania ofert upływa dnia 15-09-2017 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 15-09-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane – Przebudowa dachu budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Pionierów 2 w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 11-09-2017 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 11-09-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:              Łukasz Iwosa            tel.(59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:               Adam Stenka            tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 28.08.2017 (09:30)Data aktualizacji: 03.10.2017 (12:21)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3569

Przejdź do góry strony