Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ZESPOŁU POLETEK DO OSUSZANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU (ETAP I).

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane – remont zespołu poletek do osuszania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap I)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 12-10-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 12-10-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa tel. (59) 863 47 78,
                                                      Alicja Pakuła  tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 29.09.2016 (21:42)Data aktualizacji: 27.06.2022 (11:24)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2615

Przejdź do góry strony