Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. MYŚLIWSKA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2016-11-24
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK - WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP VII.2016-10-28
ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO W LĘBORKU, PRZY UL. PIONIERÓW 2 (ETAP I).2016-10-06
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA V).2016-10-28
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego.2016-08-10
DOSTAWA POLIMERU DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW M.P. W. I K. SP. Z O.O. W LĘBORKU.2016-10-05
Roboty budowlane – remont kładki technologicznej zlokalizowanej nad rzeką Łebą w Lęborku.2016-09-29
ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ZESPOŁU POLETEK DO OSUSZANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU (ETAP I).2016-09-29
DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).2016-09-29
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego.2016-07-15
Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku.2016-08-12
Dostawa wyrobów betonowych III2016-09-14
Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej.2016-05-05
Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap II).2016-05-06
Przebudowa urządzeń kanalizacyjnych – ul. Wielkopolska w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2016-05-20
Dostawa wyrobów (tworzywa III).2016-05-20
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych – ul. Harcerzy w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2016-05-20
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – NA OSIEDLU WSCHÓD W LĘBORKU (ETAP II), WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.2016-05-10
Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)2016-03-09
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego.2016-03-17
Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej2016-03-15
Dostawa wyrobów betonowych II2016-03-21
Dostawa wyrobów (tworzywa II)2016-03-18
Dostawa wyrobów (tworzywa I).2016-03-09
Opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na działce nr 148/2, obręb 8.2016-02-05
Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. A. Majkowskiego w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2016-11-28

Przejdź do góry strony